Здравей
начало | за нас | дейности | клиенти | законодателство | контакти

ФОРМА ЗА КОНТАКТ* Задължителни полета за попълване

БЪРЗО, ЛЕСНО И РЕНТАБИЛНО

Евро Импекс е основен доставчик на услуги за рециклиране и управление на отпадъците за търговски вериги и магазини. Дружеството е водещо в сферата на управление на отпадъците и работи в тясно сътрудничество с този сектор. Ние сме разработили различни пакети от услуги целящи високо ниво на обслужване, корпоративна отговорност и контрол на разходите. В дейността ни е взето под внимание въздействието на съществуващото законодателство за сектора и предизвикателствата на бъдещите нормативни промени. Събирането на отпадъците разделно и предаването им за рециклиране е отговорност на всеки един бизнес в днешно време.   

                                            

  • Рециклирането намалява общия обем на депонирани отпадъци, което удължава живота на сметищата и така се опазва околната среда и се изразходват по-малко средства.
  • Рециклирането намалява разходите на всеки един участник по веригата от производство на стоки до пласирането им на крайния потребител.
  • Рециклирането намалява нуждата от добив на суровини - дървесина, петрол, руда, пясък, природен газ. Спестява и огромни количества вода и елекрическа енергия.

Евро Импекс предлага следните услуги за своите клиенти:

  • Разполагане и обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци.
  • Разполагане и обслужване на контейнери за събиране на твърди битови отпадъци.
  • Изготвяне на график за извозванията на контейнерите съобразен с нуждите на клиента.
  • Изкупуване на рециклируемите суровини, събрани в контейнерите за разделно събиране.
Защо рециклираме?

Необходими са 24 дървета за производството на 1 тон хартия.

Пластмасата може да отнеме до 500 години за да се разгради в природата.

Стъклото е 100% рециклируемо и може да се използва отново и отново.

Годишно се изхвърля алуминий на стойност 57,000,000 милиона евро.

 

Защо сме необходими?

Упавлението на отпадъците намалява до няколко пъти разходите.

Опазвазването на околната среда е задължение на всеки бизнес.

Третиране на отпадъците в съответствие със санитарните изисквания.

Повишава значително положителния имидж на предприятието.

 

ЕВРО ИМПЕКС - ПРОЕКТИ  
2015-07-06

ПРОЕКТИ НА ГРУПАТА

 

Запознайте се с работата на групата Евро Импекс, която извършва дейността си на територията на Република България чрез дъщерни дружества, клонове и консорциуми:

 

           - Евро Импекс - София

           - Евро Импекс - Варна

           - Евро Импекс - Бургас

           - Евро Импекс - Монтана

           - Евро Импекс - Банско

 

 

 

 

 

Copyright © EUROIMPEX
All rights reserved.
Design by X-KOM.com