Здравей
начало | за нас | дейности | клиенти | законодателство | контакти

ФОРМА ЗА КОНТАКТ* Задължителни полета за попълване

ЕВРО ИМПЕКС ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ :

  • Сметосъбиране
  • Транспорт на битови отпадъци
  • Разделно сметосъбиране
  • Улично почистване – метене и миене
  • Зимна поддръжка на уличната мрежа

 Услуги за общините

В почти всички общини, обслужвани от Евро Импекс ООД, фирмата извършва цялата палитра от комунални услуги. От години ние предлагаме на клиентите си сметосъбиране и извозване на битови и строителни отпадъци, почистване и поддръжка на територии, предназначени за обществено ползване, улично метене и миене, зимна поддръжка, както и разделно сметосъбиране, съвместно с оторизираните оползотворяващи организации на територията на страната. Като цяло обслужваме един милион жители с проектите за разделно събиране и над двеста хиляди със сметосъбиране и сметоизвозване.

Услуги за индустрията

В редица градове, паралелно с общината, фирмата обслужва и индустриални клиенти. Редом с битовите отпадъци, компанията има право да извозва и т.нар. приравнени към тях отпадъци, което включва и голяма част от производствените отпадъци. При заявено желание от страна на клиентите, ние можем да предложим и метене и миене, както и зимно почистване за клиенти с голяма собствена площ.

Услуги за търговските дружества

Компанията ни има удоволствието да Ви уведоми, че и за 2010 година ръководството на Столична община разреши пряко договаряне между стопански субекти, на територията на града, и частни сметосъбиращи фирми. Както всяка година, т.нар. пряко договаряне, по смисъла на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, /чл. 24, ал. 6/, Ви дава възможността, посредством договор с избрана от Вас сметопочистваща фирма, да редуцирате полагаемата обща такса смет в частта, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битови и приравнени към тях отпадъци от нежилищни имоти на стопанските субекти.

Услуги за домакинствата

Наред с всички обслужвани домакинства ние знаем, че понякога се налага да се приемат нестандартни решения. В зависимост от индивидуалните особености на отделните населени места, фирмата предоставя различни по вид съдове за събиране на смет и специализиран транспорт.

 

Защо рециклираме?

Необходими са 24 дървета за производството на 1 тон хартия.

Пластмасата може да отнеме до 500 години за да се разгради в природата.

Стъклото е 100% рециклируемо и може да се използва отново и отново.

Годишно се изхвърля алуминий на стойност 57,000,000 милиона евро.

 

Защо сме необходими?

Упавлението на отпадъците намалява до няколко пъти разходите.

Опазвазването на околната среда е задължение на всеки бизнес.

Третиране на отпадъците в съответствие със санитарните изисквания.

Повишава значително положителния имидж на предприятието.

 

ЕВРО ИМПЕКС - ПРОЕКТИ  
2015-07-06

ПРОЕКТИ НА ГРУПАТА

 

Запознайте се с работата на групата Евро Импекс, която извършва дейността си на територията на Република България чрез дъщерни дружества, клонове и консорциуми:

 

           - Евро Импекс - София

           - Евро Импекс - Варна

           - Евро Импекс - Бургас

           - Евро Импекс - Монтана

           - Евро Импекс - Банско

 

 

 

 

 

Copyright © EUROIMPEX
All rights reserved.
Design by X-KOM.com