Здравей
начало | за нас | дейности | клиенти | законодателство | контакти

ФОРМА ЗА КОНТАКТ* Задължителни полета за попълване

Евро Импекс и Община Банско сключиха договор за услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци /от зелени площи, паркове и градини/, метене на улици, тротоари и площади, почистване на вади, шахти и водостоци, зимно почистване и поддържане на уличната мрежа в населените места на територията на общината. Дружеството е подсигурило четири сметоизвозващи машини, пет мултифункционални машини годни за лятна и зимна работа, който обезпечават дейностите по зимно почистване със смеси и избутване на сняг, както и измиване на пътната мрежа в общината. Специализираните машини са с колесна формула 4х4, което се налага от високо планинският терен и тежките зимни условия в общината.

Защо рециклираме?

Необходими са 24 дървета за производството на 1 тон хартия.

Пластмасата може да отнеме до 500 години за да се разгради в природата.

Стъклото е 100% рециклируемо и може да се използва отново и отново.

Годишно се изхвърля алуминий на стойност 57,000,000 милиона евро.

 

Защо сме необходими?

Упавлението на отпадъците намалява до няколко пъти разходите.

Опазвазването на околната среда е задължение на всеки бизнес.

Третиране на отпадъците в съответствие със санитарните изисквания.

Повишава значително положителния имидж на предприятието.

 

ЕВРО ИМПЕКС - ПРОЕКТИ  
2015-07-06

ПРОЕКТИ НА ГРУПАТА

 

Запознайте се с работата на групата Евро Импекс, която извършва дейността си на територията на Република България чрез дъщерни дружества, клонове и консорциуми:

 

           - Евро Импекс - София

           - Евро Импекс - Варна

           - Евро Импекс - Бургас

           - Евро Импекс - Монтана

           - Евро Импекс - Банско

 

 

 

 

 

Copyright © EUROIMPEX
All rights reserved.
Design by X-KOM.com