Здравей
начало | за нас | дейности | клиенти | законодателство | контакти

ФОРМА ЗА КОНТАКТ* Задължителни полета за попълване

Евро Импекс и Община Божурище сключиха договор за поддържане на чистотата на територията на общината чрез събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци /ТБО/ до Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Костинброд. По силата на договора, дружеството ще сметосъбира и сметоизвозва ТБО от домакинства, административни, социални и обществени сгради, както и от производствени и търговски обекти. В задачите на дружеството на територията на общината се включва и работа по зимно поддържане - снегопочистване на уличната мрежа на гр. Божурище и опесъчаване на общинска пътна мрежа. Дейността се извършва чрез специализирани сметоизвозващи и снегопочистващи машини и високо квалифициран персонал.

Община Божурище се намира в Западна България и е една от съставните общини

на Софийска област. Общината има 10 населени места с общо население 8 473 жители (01.02.2011 г.).

Населени места в община Божурище:

 

www.bozhurishte.bg

Защо рециклираме?

Необходими са 24 дървета за производството на 1 тон хартия.

Пластмасата може да отнеме до 500 години за да се разгради в природата.

Стъклото е 100% рециклируемо и може да се използва отново и отново.

Годишно се изхвърля алуминий на стойност 57,000,000 милиона евро.

 

Защо сме необходими?

Упавлението на отпадъците намалява до няколко пъти разходите.

Опазвазването на околната среда е задължение на всеки бизнес.

Третиране на отпадъците в съответствие със санитарните изисквания.

Повишава значително положителния имидж на предприятието.

 

ЕВРО ИМПЕКС - ПРОЕКТИ  
2015-07-06

ПРОЕКТИ НА ГРУПАТА

 

Запознайте се с работата на групата Евро Импекс, която извършва дейността си на територията на Република България чрез дъщерни дружества, клонове и консорциуми:

 

           - Евро Импекс - София

           - Евро Импекс - Варна

           - Евро Импекс - Бургас

           - Евро Импекс - Монтана

           - Евро Импекс - Банско

 

 

 

 

 

Copyright © EUROIMPEX
All rights reserved.
Design by X-KOM.com